Jakość

Jakość

Nadrzędnym celem KAPEO Laser Sp. z o.o. jest ciągłe doskonalenie przedsiębiorstwa, rozwój oferowanych produktów i usług oraz doradztwo techniczne w zakresie cięcia laserem, gięcia, spawania, malowania oraz szeroko zrozumiałej logistyki.

Zarząd KAPEO Laser Sp. z o.o. dla zapewnienia przyjętych celów zobowiązuje się do:

 1. prowadzenia działalności w pełni zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi: 
  • świadczenia usług
  • handlu
  • doradztwa technicznego
  • środowiska naturalnego
 2. doskonalenia działań organizacyjnych, produkcyjnych i logistyki dla poprawy oddziaływania zarówno oferowanych usług jak i wyrobów
 3. stałego i systematycznego podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych pracowników
 4. ciągłego monitorowania poziomu satysfakcji klientów oraz prowadzenia działań zmierzających do stałego podnoszenia poziomu satysfakcji klientów
 5. uwzględnienie dbałości o środowisko naturalne we wszystkich podejmowanych decyzjach i działaniach
 6. ciągłego doskonalenia i poprawy skuteczności wdrożonego, zintegrowanego systemu zarządzania jakością

Grupa Kapeo

Copyright © 1997 - 2018
KAPEO Kolor